TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

10 Mayıs 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28996

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.