TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

İnternet Ortamında Yapılan Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik