TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik