TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik