TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlenmesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar