TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik