TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik