TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Devlet Sanatçısı Olacak ve Bu Haktan Yararlanacaklar İle Bunların Nitelikleri ve Seçimleri Hakkında Yönetmelik