TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Usuller Hakkında Yönetmelik