TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük