TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük