TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük