TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Faaliyet Raporu 2003

2003 YILINDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINCA YAPILAN HİZMET VE FAALİYETLER (2.5.2003 TARİHİ İTİBARİYLE)

A- Teftiş Görevleri;
Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının işlem ve faaliyetleri, alınan Bakan Onayları çerçevesinde Başkanlığımızca denetlenmektedir.
2003 yılında; önceki yıl onayı alınmış olup bu yıl içinde sonuçlandırılmış olan 3 il Turizm Müdürlüğü ve bağlı Danışma Müdürlüklerinin teftişi tamamlanmış 1'i Cevaplı Rapora ve 2'si inceleme Raporuna bağlanmıştır. 2 Merkez biriminin teftişi tamamlanmış, bunlardan 1 'i Cevaplı Rapora, 1 'i inceleme Raporuna bağlanmıştır.

B- Soruşturma-inceleme Görevleri:
2003 yılında toplam 15 Soruşturma-inceleme görevi intikal etmiştir.

C- Düzenlenen Raporlar
Başkanlığa intikal eden teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri ile ilgili olarak, 22 adet Ön İnceleme Raporu, 42 adet Soruşturma Raporu, 22 adet İnceleme Raporu ve 1 adet Cevaplı Rapor olmak üzere toplam 87 adet rapor düzenlenmiştir.

D- Eğitim Faaliyetleri

14.04.2003 tarihinde "Avrupa Birliği ve Turizm Uygulamaları" konusunda bir Müfettiş İngiltere'de yüksek lisans öğrenimine gönderilmiştir.

E- Diğer Faaliyetler
Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden gelen görüş talep yazılarına cevap verilmiş; Başkanlığımızca çeşitli konulardaki dilekçelerle ilgili olarak gereken işlemler yapılmıştır.