TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Faaliyet Raporu 2004

2004 YILINDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINCA YAPILAN HİZMET VE FAALİYETLER

A- Teftiş Görevleri;
Bakanlığımız merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının işlem ve faaliyetleri, alınan Bakan Onayları çerçevesinde Başkanlığımızca denetlenmektedir.

B- Soruşturma-inceleme Görevleri:
2004 yılında; 171 Soruşturma-inceleme görevi intikal etmiştir.

2005 yılında toplam 19 Soruşturma-inceleme görevi intikal etmiştir.

C- Düzenlenen Raporlar
2004 yılında Başkanlığa intikal eden teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri ile ilgili olarak, 43 adet Ön İnceleme Raporu, 96 adet Soruşturma Raporu, 58 adet İnceleme Raporu, 3 adet İnceleme/Araştırma Raporu ve 1 adet Cevaplı Rapor olmak üzere toplam 198 adet rapor düzenlenmiştir.

D- Eğitim Faaliyetleri
2004 yılı içerisinde;
a) Başmüfettiş Hasan Yıldız; "Kültür varlıklarının korunmasına ilişkin yasal ve kurumsal yapılanma ile koruma kültürünün gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların, gerçek ve tüzel kişilere bu hususlara sağlanan mali, teknik ve idari kolaylıkların araştırılması”

b) Başmüfettiş Osman Nuri Akyazı; "Telif hakları kapsamında meslek birliklerinin kuruluşu, yapısı, işleyişi ve korsanlıkla mücadeledeki rolü"

c) Başmüfettiş Asım Keser; "Kültürel ve doğal mirasın korunması amacıyla kurulan Müzelerin hizmetlerin, çağdaş anlayışa uygun olarak merkez ve yerel yönetimler ile özel sektör eliyle yürütülmesi” konusunda araştırma yapmaları amacıyla üç Başmüfettiş Hollanda'ya

d) Başmüfettiş Ertan Kurt; Almanya'nın turizm potansiyeli, Alman turistin seyahat motivasyonları ve en çok hangi turizm ürünlerine değer verdiği konularının tespiti amacıyla bir Başmüfettiş Almanya'ya gönderilmiştir.

E- Diğer Faaliyetler
Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden gelen görüş talep yazılarına cevap verilmiş; Başkanlığımızca çeşitli konulardaki dilekçelerle ilgili olarak gereken 2004 - 2005 yıllarında, önceki yıldan devreden inceleme-Soruşturma işlemleri yapılmıştır.