TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Faaliyet Raporu 2005

2005 YILINDA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINCA YAPILAN HİZMET VE FAALİYETLER (01/01/2005 – 23/12/2005 TARİHLERİ ARASI)

Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının her türlü işlem ve faaliyetleri, alınan Bakan Onayları çerçevesinde Teftiş Kurulu Başkanlığımızca denetlenmektedir.

A- Soruşturma-inceleme Görevleri :
Başkanlığımıza 01/01/2005 – 23/10/2005 tarihleri arasında 246 adet görev gelmiştir.

B- Düzenlenen Raporlar :
Başkanlığımıza intikal eden görevlerle ilgili olarak 91 adet Soruşturma Raporu, 29 adet Ön İnceleme Raporu, 51 adet İnceleme Raporu, 6 adet İnceleme/Araştırma Raporu ve 5 adet Cevaplı Rapor olmak üzere toplam 182 adet Rapor düzenlenmiştir. Bu raporlar içerisinde 20 adet “yapılacak bir husus bulunmadığı” teklifi getirilmiştir.

C- Düzenlenen Raporlar Sonucu Yapılan İşlemler :
Düzenlenen raporlar sonucunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 ve devamı maddelerindeki disiplin hükümlerine göre, 22 Uyarma, 19 Kınama, 7 Aylıktan Kesme, 11 Yazılı Dikkat Çekme, 8 Görev Yeri Değişikliği, 2 Devlet Memurluğundan Çıkarma olmak üzere toplam 69 disiplin cezası; 22 Zarar Tazmini, 1 Vize İşlemi İptali ve 57 İşlem Yapılmasına Gerek Olmadığı teklifi getirilmiştir.

Yapılan inceleme, soruşturma ve teftişler sonucunda; 64 kişi hakkında 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ön inceleme yapılması teklif edilmiş ve düzenlenen ön inceleme raporları sonucunda, 26 adet Soruşturma İzni Verilmesi ve 34 adet Soruşturma İzni Verilmemesi ve 4 adet inceleme yapılması yönünde teklif getirilmiştir.

D- Diğer Faaliyetler :
Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden gelen, gerek Bakanlığımızı ilgilendiren, gerekse başka kurum ve kuruluşları ilgilendiren görüş talep yazılarına cevap verilmiştir.

E- 2006 Yılında Yapılması Planlanan Faaliyetler :
2006 yılında, önceki yıllardan devreden inceleme-soruşturma görevlerinin tamamlanması; Bakan Onayı ile Başkanlığımıza intikal edecek yeni görevlerin sonuçlandırılması; ayrıca, hazırlanacak bir Teftiş Programı dahilinde Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının denetimlerine devam edilmesinin yanı sıra özellikle taşra kuruluşlarına yönelik belli bir plan ve program çerçevesinde eğitim seminerleri düzenlenmesi düşünülmektedir.

F- Yurt Dışı İnceleme - Araştırma Görevi :
Bakanlığımız faaliyet alanına giren çeşitli konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere, 3 Müfettişimiz 6 ay süre ile Turizm Pazarlaması ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım konularında eğitim ve öğrenim yapmak üzere 2 Müfettişimiz 12 ay süre ile 14 Müfettişimiz çeşitli konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere 15 gün süre ile yurt dışına gönderilmişlerdir.

2006 yılında da Başkanlığımız faaliyet alanına giren çeşitli konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere, yine eğitim ve öğrenim maksadıyla Müfettişlerimizin yurt dışına gönderilmesine gayret edilecektir.

Ayrıca Bakanlığımızın yurt dışı teşkilatının teftişine yönelik çalışmalara devam edilecektir.