TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI


Teftiş Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan İrfan ÖNAL, 06/05/2013 tarih ve 82343 sayılı Bakan Onayı ile Tanıtma Genel Müdürü olarak vekaleten görevlendirilmiştir.