TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünün adının Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü olarak değiştirilmesine dair karar

* 12/10/2012 tarih ve 28439 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

          Karar Sayısı : 2012/3806

 

          Kültür ve Turizm Bakanlığının doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşu olan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğünün adının Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü olarak değiştirilmesi; adı geçen Bakanlığın 2/10/2012 tarihli ve 210404 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.