TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

08/08/2011 tarih ve 648 sayılı KHK ile; Taşınır tabiat varlıkları hariç tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve bunlara ilişkin koruma alanları ile ilgili görevli ve yetkili bakanlık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak belirlenmiştir.