TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Başkan Yardımcısı (Müfettiş) Özgür SEMİZ'in “Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Sözleşmesi (TRIPS) : Öncesi ve Sonrası” isimli makalesi yayımlanmıştır.