Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Bakanlığımız taşra teşkilatına bağlı olarak Bilecik İlinde Bilecik Müzesi Müdürlüğü kurulmuştur.

* 07/04/2010 tarih ve 27545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2010/250

          Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatına bağlı olarak Bilecik İlinde Bilecik Müzesi Müdürlüğü kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 24/2/2010 tarihli ve 39770 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                             CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

            C. ÇİÇEK                                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                       Devlet Bakanı

 

           H. YAZICI                                 F. N.ÖZAK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                                 F. ÇELİK

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                               Devlet  Bakanı

 

            E. BAĞIŞ                                S. A. KAVAF                                M. ŞİMŞEK                                      S. ERGİN

        Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı V.                             Adalet Bakanı

 

         M. V. GÖNÜL                              B. ATALAY                                B. ATALAY                                     M. ŞİMŞEK

   Milli Savunma Bakanı                      İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı V.                            Maliye Bakanı

 

         N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                  R. AKDAĞ                                    B. YILDIRIM

     Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskân Bakanı                  Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı

 

          M. M. EKER                                Ö. DİNÇER                                 N. ERGÜN                                      T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı        Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı         Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                               E. GÜNAY                                                                                 V. EROĞLU

                    Kültür ve Turizm Bakanı                                                             Çevre ve Orman Bakanı

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.