Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Personel İşlemleri ile İlgili 2015/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
02/12/2015 tarih ve 29550 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
22/02/2016 tarih ve 29632 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.