Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Genelge 1992-4 (Kütüphane Binaları ve Gezici Kütüphanelerin Amaç Dışında Kullanılmaması)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

 

     Bakanlığımızca gerek yatırım programı yoluyla yaptırılan, gerekse çeşitli kütüphane hizmetlerinde kullanılmak üzere kullanım hakkı verilen, devredilen halk ve çocuk kütüphanelerinin okuma salonlarının zaman zaman çeşitli resmi, özel kuruluş ve derneklere; (kurs, seminer, il koordinasyon kurulu toplantısı, sınav vb. faaliyetler için) tahsis edildiği, hatta ani tahsisler sonucu okuma salonlarında bulunan okuyucuların dışarıya çıkartılarak kütüphane hizmet ve faaliyetlerinin durdurulduğu anlaşılmıştır.

            “Kütüphanelerde Eğitici ve Kültürel Faaliyetler Yönetmeliği” nin 13. Maddesinde, kütüphanelerde yapılacak çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin kütüphanenin çok amaçlı salonunda ve özellikle okuyucu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi açıkça belirtilmiştir.

            Yine aynı şekilde yerleşik kütüphanesi bulunmayan semtlerdeki vatandaşlara kütüphane hizmeti götürmekle yükümlü gezici kütüphane araçlarının da, zaman zaman diğer resmi kurum araçları gibi değerlendirilip, amacı dışında (kütüphane denetimleri, nakliye vb.) kullanıldığı saptanmıştır.

            İnsanımızın yetişmesinde, bilgi edinmesinde, problemlerini çözmesinde ve boş zamanlarını değerlendirmesinde büyük görevler üstlenen; böylece ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan halk kütüphanelerimiz ile halkın ayağına kütüphane hizmeti götüren gezici kütüphanelerimizin kendi amaçları dışında kullanılmaması konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesini önemle rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                      İmza

D.   Fikri SAĞLAR

Bakan                        

 

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.