Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Genelge 1986-13 (Hastane, Cezaevi, Köykonağı vb. gibi yerlere kütüphane hizmeti)

        Bilindiği gibi bir toplumun kültürel ve sosyal yönden gelişebilmesinde kütüphanelere büyük görev düşmektedir. Halk kütüphanelerinin amaçlarından biri de hastane, cezaevi, vb. gibi özel topluluklara hizmet vermektir. Bu husus, Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği’nin 44. maddesi ile de belirlenmiş, “Hastane, cezaevi, vb. gibi özel toplulukların bulunduğu yerlere, eğer buralarda kütüphane yoksa, geçici koleksiyonlar belli aralıklarla götürülerek hzimet verilmeye çalışılır” denilmiştir.

            14.7.1981 gün ve 44 sayılı genelge ile de; kütüphanelerden doğrudan doğruya yararlanma imkanı bulunmayan bu gibi yerlerdeki kişilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi ve onların yeniden topluma kazandırılmaları konusunda yardımcı olunması istenmişti.

            Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddesi gereğince ilgi genelge doğrultusunda hastane, cezaevi, huzurevi vb. özel toplulukların bulunduğu yerlere ve köykonağı gibi kuruluşlara belli aralıklarla geçici koleksiyonların götürülerek kütüphane hizmetinin verilmesi, bu faaliyetler hakkında Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

            Bilgilerinizi ve gereği hususunda ilgililere emirlerinizi rica ederim.

 

BAKAN ADINA 

Hasan DUMAN

 Genel Müdür

 

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.