TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik