TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik