TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik