Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:(438 nolu İlke Kararı) 2863 Sayılı Yasaya Muhalefetten Açılan Davalar (20.12.2005 tarih, 710 sayılı İlke Kararı ile iptal edilmiştir.)

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Yüksek Kurulun 20/12/2005 tarih ve 710 nolu İlke Kararı ile iptal edilmiştir.


T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU


Toplantı No. ve Tarihi : 38 / 19.4.1996                                Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 438 / 19.4.1996                                    ANKARA

İLKE KARARI

2863 SAYILI YASAYA MUHALEFETTEN AÇILAN DAVALAR


3386 sayılı Yasa ile değişik 2863 sayılı Yasanın 9. maddesine aykırı hareket edenler hakkında ceza mahkemelerinde açılan yasal soruşturmanın sonucu ne olursa olsun, mahkemece verilen kararlar kişisel ceza davası ile ilgili olup, idari kararları etkilemeyeceğinden, yasal soruşturmanın esasını oluşturan korunması gerekli kültür ve tabiat varlığı ile ilgili olarak yasal soruşturma öncesi alınmış kurul kararlarının geçerli olduğuna,

karar verildi.

 

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.