Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:(773 nolu İlke Kararı) Koruma şansını kaybetmiş veya mimari özelliğini tümü ile yitirmiş taşınmaz kültür varlıkları hakkında

T.C.

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU


Toplantı No. ve Tarihi  : 85 14.09.2010                                                                           Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi      : 773 14.09.2010                                                                             ANKARA

 


KARAR

                Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunca veya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca önceden alınmış ilke kararları doğrultusunda; koruma şansını kaybetmiş veya mimari özelliğini tümü ile yitirmiş veya kamu yararına kaldırılması gerekli görülerek fotoğrafları ile rölövelerinin teslimi sonunda yıkılarak yerine yürürlükteki imar nizamına göre uygulama yapılmış sit alanı dışındaki tescilli parsellere komşu parsellere ilişkin konunun değerlendirilmesi sonucunda;

 

                Önceden alınmış ilke kararları doğrultusunda koruma şansını kaybetmiş veya mimari özelliğini tümü ile yitirmiş veya kamu yararına kaldırılması gerekli görülerek fotoğrafları ile rölöveleri alınarak koruma bölge kurulu kararları gereğince yerine imar mevzuatına göre uygulama yapılması izni verilmiş korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerinin tescil kayıtlarının kaldırılmasına ve bu parsellerin komşu parsellerine ilişkin konuların koruma bölge kurullarına getirilmemesine karar verildi.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.