Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:(751 no'lu İlke Kararı) 728 sayılı İlke Kararına İlave Hüküm

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

Toplantı No. ve Tarihi : 82      23/9/2009Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 751     23/9/2009ANKARA

Doğal sit alanlarında bulunan mezarlıklarda defin işlemlerinin yapılmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 27/3/2009 tarih ve 1374167 sayılı yazısı ile iletilen talebin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunda değerlendirilmesi sonucunda;

“Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları” başlıklı 19/6/2007 tarih ve 728 sayılı İlke Kararına;

“ I., II. ve III. derece doğal sitlerde Uzun Devreli Gelişme Planı veya Çevre Düzeni Planı veya Nazım İmar Planı veya Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda hazırlanacak projesine göre ilgili koruma bölge kurulundan izin almak koşulu ile bölgenin ihtiyaç ve özelliğine göre şehitlik ve/veya mezarlık alanları ile ilgili uygulamaların gerçekleştirilebileceğine” hükmünün eklenmesine karar verildi.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.