Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:(729 nolu ilke kararı)- Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Anıt-Heykeller İle İlgili İlke Kararı

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN

ANIT-HEYKELLER İLE İLGİLİ İLKE KARARI

Toplantı No. ve Tarihi   :         75    19/6/2007                      Toplantı Yeri

Karar No. ve Tarihi        :       729    19/6/2007                         ANKARA

             Anıt-Heykellere ilişkin 19/4/1996 tarih ve 441 sayılı ilke kararının yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

             Kentlerde, bir olayın, kişi veya kişilerin anısına adamak veya toplumsal bir kavramı simgelemek amacıyla yapılmış, bulunduğu alan ve etrafındaki kentsel doku ile etkileşimi çerçevesinde taşınmaz niteliği kazanmış olan anıt-heykellerin kentsel birer simge özelliği taşımaları nedeniyle kültür varlığı olarak gerektiğinde konunun uzmanlarınca hazırlanacak rapor doğrultusunda tescil edilebileceğine,

             19/4/1996 tarih ve 441 sayılı ilke kararının iptaline,

                karar verildi.
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.