Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:(725 nolu İlke Kararı) 2863 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Alanlarda Su Ürünleri Üretim Ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

Resmi Gazete: tarih: 25/01/2007 Sayı : 26414

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Toplantı No. ve Tarihi     : 73       19/12/2006                                              Toplantı Yeri

             Karar No. ve Tarihi         : 725     19/12/2006                                               ANKARA

 

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN 2863 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN ALANLARDA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE YETİŞTİRME TESİSLERİNE İLİŞKİN İLKE KARARI

             Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 1/10/1998 tarih ve 627 sayılı "Sit Alanlarındaki Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesislerine İlişkin İlke Kararı"nın, 2872 sayılı Çevre Kanununun 5491 sayılı Kanunla değişik 9 uncu maddesinin (h) fıkrası kapsamında değerlendirilmesi sonucunda;

             Söz konusu Kanun maddesi göz önüne alınarak, sit alanlarında ve sit alanlarına kıyısı bulunan koylarda, 2863 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde Bakanlar Kurulu Kararı ile dalış yasağı getirilen alanlarda su ürünleri üretim ve yetiştirme tesisi yapılamayacağına,

                Kurulumuzun 1/10/1998 tarih ve 627 sayılı İlke Kararının iptaline karar verildi.
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.