Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Personel İşlemleri ile İlgili 2015/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
Personel İşlemleri ile İlgili 2015/9 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
(Personel İşlemleri ile İlgili 2015/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. RG.02/12/2015-29550 Mükerrer) 
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.