Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:(709 nolu İlke Kararı) Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler

(Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.)

(Resmi Gazete Tarihi 31 Aralık 2005 Resmi Gazete Sayısı : 26040)

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU

 

Toplantı No. ve Tarihi : 70 20/12/2005                                                                                                                                         Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 709 20/12/2005                                                                                                                                               ANKARA


İLKE KARARI

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ TESCİL KAYDININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Kurulları tarafından ''eski eser'' veya ''korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı'' olarak tescil edilmiş olan taşınmazların tescil kaydının kaldırılması için yapılan başvuruların ikinci kez koruma kurulu gündemine alınmamasına ilişkin Kurulumuzun 19/4/1996 tarih ve 426 sayılı ilke kararı incelenmiştir.

Koruma bölge kurullarının çalışmaları ve gündemleri ile ilgili hususların "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelik" ile "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Büro Müdürlüklerinin Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge" ile belirlenmiş olması nedeniyle Kurulumuzun 19/4/1996 tarih ve 426 sayılı ilke kararının iptaline,

karar verildi.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.