Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi,Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanlar 657 sayılı Devlet...

 

 

Karar Sayısı : 2008/14094

             Üniversitelerin bazı bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alınmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 11/7/2008 tarihli ve 127345 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (G) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

1/9/2008 TARİHLİ VE 2008/14094 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – (1) Üniversitelerin Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Sanat Tarihi,Arkeoloji, Antropoloji, Etnoloji, Hititoloji, Sümeroloji ve Klasik Filoloji (Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı) bölüm ve/veya anabilim dallarından mezun olanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (A/4) numaralı bendi kapsamına alınmıştır.

             MADDE 2 – (1) 13/8/1987 tarihli ve 87/12018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.