Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki şikayet ve ihbarların işleme konulabilmesi için;

Şikayet ve ihbarlar bizzat veya dilekçe ile başvurularak Bakanlığımıza/Başkanlığımıza yapılması; şayet elektronik ortam üzerinden şikayet ve ihbarda bulunulacak ise bunun da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)
 üzerinden yapılması gerekmektedir.

cimer.png

Merak ettiğiniz diğer konular için:Bazı Alanların Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak İlanı Hakkında 2011/2205 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı


02/12/2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


MADDE 1 – (1) Ekli (I) sayılı liste ve krokilerde sınırları belirlenen alanlar turizm merkezi olarak tespit ve ilan olunmuştur.

MADDE 2 – (1) Ekli (II) sayılı krokide sınırları belirlenen alanlar Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi olarak tespit ve ilan olunmuştur.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Bakanlık Ana Sayfa | Bakanlık Birimleri | Kültür ve Turizm Bakanlığı Etik Komisyonu | Webmail | Personel Sorgulama

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.