TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik     02/02/2015 tarih ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 10/06/2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı 2646) ile yürürlükten kalkmıştır.